KJ0PSBETINGELSER

Om firmaet

Firmaets utsalgs og kontoradresse er: Verdal Båt Scooter & MC a/s Kjærhaugveien 2 7653 – VERDAL Telefon 74 07 22 88   E-mail: post@vbsmc.no

Personalia

Verdal Båt Scooter & MC A/S garanterer at alle personlige opplysninger du oppgir kun blir brukt av oss og ikke blir benyttet av tredjemann. I forbindelse med bestillingen kan du også reservere deg mot at vi bruker navn/adresse/e-mail til utsendelse av nyhetsbrev, innbydelser, tilbud, etc.

Vareinformasjon og priser

Verdal Båt Scooter & MC A/S tar forbehold for eventuelle feilregistrerte priser i nettbutikken. På bakgrunn av blant annet uriktig informasjon fra våre leverandører tar Verdal Båt Scooter & MC A/S forbehold for eventuelt feilaktig produktbeskrivelse eller annen vareinformasjon.

Fraktpriser

Vi bruker linjegods på store tunge varer, posten eller andre fraktmuligheter. Vi følger vi postens og Linjegods frakttakster. Sjekk prisene her på www.posten.no eller www.schenker.no.

Tilbud

Alle annonserte tilbud har gyldighet såfremt man er innenfor angitt tilbudsperiode og tilbudsspesifikasjon, samt at varene/produktene er tilgjengelig for Verdal Båt Scooter & MC A/S.

Garantier

De ulike garantier som gis i forbindelse med de produktene vi leverer kommer i tillegg til de rettighetene du har i henhold til Kjøpsloven.

Bytting av varer og reklamasjon

Er det feil på varene du mottar, har vi levert feil varer eller gjort noe feil i forbindelse med forsendelsen, erstatter vi returfrakten og sender deg nye/riktige varer uten ekstra kostnader. Varer som returneres må leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Benytt fortrinnsvis original emballasje, da kjøper har ansvar for eventuelle skader under transport som skyldes mangelfull emballasje. IKKE RETURNER VARER I POSTOPPKRAV! Er varen/pakken blitt skadet under transport, må du ta vare på emballasjen, samt produktene og levere/fremvise dette på Postkontoret – og fylle ut skadeskjema. For informasjon og hjelp i denne forbindelse, kan du evnt. ta kontakt med Postens Kundeservice på telefon 810 00710 eller kundeservice@posten.no. Det er alltid en fordel å kontakte oss – enten på post@vbsmc.no eller på telefon: 74072288 før du sender varer i retur. Les gjerne igjennom utdrag av Lovteksten lengre ned på siden. Returvarer sendes til: Verdal Båt Scooter & MC Kjærhaugveien 2, 7653 Verdal

Uavhentede pakker

Dersom du ikke henter pakken (som vi har sendt på bakgrunn av din bestilling) og forholder deg helt passiv, vil vi ikke få noen informasjon om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven – og mister derfor retten til å gå ifra avtalen. Du vil da bli belastet med de kostnader og konkrete tap vi har i forbindelse med omgjøring av handelen. Vi forbeholder oss retten til å avvise bestillinger – for eksempel på bakgrunn av hendelser som nevnt over.

Utdrag fra lov om forbrukerhandel

Gjelder ikke handel i forbindelse med næringsvirksomhet.

Angrerett

Du har 14 dagers full returrett i henhold til Angrerettloven Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Forbruker plikter å gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen – eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som returneres må leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Benytt fortrinnsvis original emballasje, da forbruker har ansvar for evnt. skader under transport som skyldes mangelfull emballasje. Returvarer sendes til: Verdal Båt Scooter & MC Kjærhaugveien 2, 7653 Verdal

Reklamasjon

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan forbruker gjøre gjeldene en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og/eller erstatning) etter Kjøpsloven jf.kjl.§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at forbruker reagerer inne visse frister. Ved forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen i utgangspunktet to år etter at forbruker mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lengre enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år. Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at forbruker oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldene. Ved reklamasjoner skal selger bære alle kostnader forbundet med kjøpet herunder utgiftene til tilbaketransport. Mer om bl.a. Kjøpsloven finner du her: www.lovdata.no